Lodní průmysl a přístavní technika

Jako spolehliví partneři našich zákazníků vyvíjíme a vyrábíme inovativní spínací zařízení a senzory, které splňují vysoké nároky na ochranu proti korozi a obstojí tak i v extrémních podmínkách námořního odvětví.

Zvláštní výzvy

Extrémně agresivní podmínky okolního prostředí, jako jsou vichřice, bičující deště a přílivy a odlivy, rychle dostanou spínače ke svým hranicím. V lodní strojovně ještě vše ztěžují extrémní teploty a otřesy.

Ať už na vrtných plošinách, tankerech s LNG nebo jeřábech v kontejnerových přístavech: Pro ochranu osob a strojů vyžaduje námořní odvětví od spínacích zařízení v každém čase a nečase nejvyšší kvalitu a spolehlivost.

Naše výrobky

Ta nejvyšší kvalita výrobků a bezvadná IP ochrana a ochrana proti korozi ve spojení s extrémně odolnými pouzdry činní výrobky společnosti steute první volbou u přístavních zařízení a na moři.

Speciálně vyvinuté varianty pouzder maximálně chrání spínací zařízení před různými podmínkami okolního prostředí. Pouzdro z tlakově litého hliníku například nabízí díky několikanásobné povrchové úpravě (pasivace, základní nátěr, práškování) velmi vysokou ochranu proti korozi. Pouzdro z duroplastu odolné proti nárazům se výborně hodí pro použití s velmi agresivními médii, jako jsou hnojiva, železná ruda, ropa, které se při překládání v přístavu a při přepravě na moři často vyskytují.

Polohové spínače, nožní spínače, spínače vybočení a lankové nouzové vypínače dodáváme také v provedeních s ochranou proti výbuchu. Spolehlivost našich výrobků je také zčásti testována v mimořádných polních pokusech. Testování v reálných podmínkách umožňuje optimální uzpůsobení výrobků na speciální požadavky odvětví a zajišťuje tak obzvláštní možnosti zatížení a dlouhou životnost.

Hodnocení výrobků pro námořní odvětví

Aby se zjednodušil výběr vhodného zařízení, byly naše přepínače a senzory posouzeny pro dva různé typy námořního prostředí:

  • Vhodné pro vnitřní prostory (např. strojovna)
  • Vhodné pro venkovní prostory (např. paluby, jeřáby, přístavy)

Důležitá kritéria hodnocení zahrnovaly odolnost proti korozi, třídu ochrany a odolnost proti znečištění.

Výsledky tohoto hodnocení jsme poté rozčlenili do čtyř kategorií dle vhodnosti: vysoce doporučeno, doporučeno, vhodné a s omezenou vhodností.

Testy v solné mlze a stupně krytí IP

Existují různé průmyslové standardy, na jejichž základě lze testovat a klasifikovat odolnost kovů proti korozi, ať už s povrchovou úpravou nebo bez ní. Začíná to jednoduchým testem v solné mlze podle ČSN EN ISO 9227 a končí cyklickými testy v solné mlze podle IEC/EN 60068-2-52, které mohou probíhat po mnoho týdnů. U všech těchto standardů jsou definovány jednotné laboratorní podmínky pro dosažení reprodukovatelných a vždy srovnatelných výsledků. Bohužel však jen zřídka existuje přímá souvislost s praxí. Proto spolupracují některé klasifikační společnosti jako např. DNV-GL na sjednocených vlastních standardech pro příslušné oblasti obchodní činnosti.

Stupně krytí IP jsou např. definovány v normě IEC/EN 60529. Tím je mimo jiné definována ochrana aktivních dílů, čímž se například zabrání kontaktu s díly pod napětím anebo vniknutí vody a prachu. Stupně krytí pro námořní odvětví začínají od IP65.

 

Polní pokusy na ostrově Helgoland v Severním moři

Výsledky testů v solné mlze jsou oproti dlouhodobému chování různých povrchových úprav a nátěrů jen zřídka vypovídající, protože se podléhání korozi u takovýchto laboratorních testů od praxe značně odlišuje. Stupně krytí jsou podle normy vždy testovány na nových zařízeních, proto provádí společnost steute kromě laboratorních a normových testů podle průmyslových zadání také vlastní náročné dlouhodobé testy v reálných podmínkách. Důležitými hodnotícími kritérii vzhledem k jejich funkci při tom jsou odolnost proti korozi, stupeň krytí a náchylnost ke znečištění.

V první fázi testu jsou některé naše spínače do extrémních podmínek po dobu 12 měsíců konfrontovány s venkovními mořskými podmínkami. V rámci testu je náhodný výběr zařízení umístěn 1 metr nad vodní hladinu do takzvané „zóny ostřiku“. Po uplynutí první fáze testu se vyhodnotí koroze a funkce zařízení, přičemž vznikne nová srovnávací veličina z praxe pro porovnání s laboratorními testy. Srovnávací veličina, která představuje typické klimatické podmínky v průběhu roku na stanovišti Helgoland v Severním moři.

Produkty pro lodní průmysl a přístavní techniku

Ke stažení

němec, angličtina

PDF92 stránky11 MB29.09.2021

stáhnout

němec, angličtina

PDF8 stránky978 KB29.09.2021

stáhnout