Konstrukce speciálních strojů a zařízení

Spolehlivá spínací zařízení a senzory od společnosti steute jsou zásadní součástí různých výrobních procesů při konstrukci strojů a zařízení a jsou používány zejména k zabezpečení, automatizaci a řízení.

Nejvyšší nároky

Rozsah použití strojů v průmyslu sahá od vrtaček a ohraňovacích lisů až po recyklační systémy a je stejně rozmanitý jako jejich individuální požadavky. Nejrůznější typy mechanických a elektronických systémů na sebe musí precizně navazovat, být vzájemně bezpečnostně a technicky sladěny a být flexibilně použitelné na zařízeních s nejrůznější velikostí. K tomu ještě přibývají výzvy ve formě strojů, které byly vyvinuty podle specifických požadavků zákazníka a stále stoupající nároky na energetickou efektivitu a výrobní procesy šetřící zdroje.

S pomocí nejmodernější automatizační techniky jsou stroje a systémy konstruovány tak, aby dokázaly zbavit lidi obtížných, monotónních nebo složitých úkolů. Kromě optimálně použité automatizační techniky zde hraje centrální úlohu ochrana před nebezpečnými situacemi.

V některých oblastech použití navíc dochází k masivnímu vlivu extrémních podmínek okolního prostředí, jako je například vysoké mechanické zatížení vibracemi nebo extrémní teploty, které mohou spínacím zařízením a senzorům přitížit.

Spínací zařízení a senzory

Vzhledem ke stoupajícím nárokům na výrobní procesy je stále více strojů a zařízení konstruováno podle specifických požadavků zákazníků. Příslušně k tomu musí být i u zde používaných spínacích zařízení a senzorů možnost individuálních úprav a flexibilního použití. K tomu se ještě přidávají soubory bezpečnostních požadavků definované specifickým použitím, které musí zařízení používaná v průmyslu splňovat.

K programu výrobků od společnosti steute patří kromě kabelových konstrukčních řad také bezdrátově řízené průmyslové komponenty a řešení „point-to-point“. Na požádání navíc realizujeme provedení výrobků podle specifikací zákazníka a individuální bezdrátová řešení.

Výrobky od společnosti steute se především vyznačují vysokým stupněm krytí IP, extrémně odolnými pouzdry a odolností proti korozi. Podle potřeby je dostupných mnoho spínacích zařízení a senzorů také v provedení s ochrannou proti výbuchu a jsou proto vhodné do různých zón ohrožených výbuchem.

Inovativní bezdrátová řešení

V úzké spolupráci s našimi zákazníky vyvíjíme inovativní bezdrátová řešení se spolehlivou bezdrátovou technologií pro nejrůznější průmyslová použití. Použitím bezdrátových spínacích zařízení v procesu dvousložkového vstřikovaného lití byla například překonána diskrepance mezi požadavky na technickou flexibilitu a tehdy dostupnými řešeními na trhu.

Se společností steute tedy sázíte na specialisty na bezdrátovou techniku pro standardní a individuální řešení s celosvětovou distribuční a servisní sítí a kontaktními partnery ve vaší bezprostřední blízkosti.

zjistěte více

Produkty pro konstrukci speciálních strojů a zařízení