IP ochrana

Jako specialista na spínací zařízení a senzory vyvíjíme a vyrábíme produkty a řešení s vysokým stupněm krytí IP, které jsou optimálně vhodné pro použití v extrémních podmínkách okolního prostředí.

Náročné podmínky okolního prostředí

Vlhkost a voda patří v mnoha odvětvích průmyslu ke každodenním výzvám. Mnoho strojů v potravinářském průmyslu je například několikrát denně čištěno vysokotlakými čističi. U lodní techniky jsou spínací zařízení taktéž vystavována mořskému vzduchu s obsahem soli, stejně tak i dopravně technická zařízení v přístavech.

V jiných oblastech použití jsou zase prašné okolní podmínky na denním pořádku. Ten nejjemnější prach z cukru, mouky a kameniny patří k výzvám, se kterými se potýkají stroje a zařízení v průmyslu sypkých materiálů a u dopravní techniky.

Pro ochranu elektromechanických a elektronických zařízení před těmito podmínkami okolního prostředí jsou definovány stupně krytí IP podle normy ČSN EN 60529.

Společnost steute jako expert

Pro velké množství oblastí použití vyvíjí a vyrábí společnost steute velmi kvalitní spínací zařízení a senzory s vysokým stupněm krytí IP. Po desetiletí trvající zkušenosti v oblasti námořní techniky, odborné know-how, realizace početných projektů našich zákazníků a testování našich výrobků za reálných podmínek z nás učinily skutečného specialistu na IP ochranu. K našemu portfoliu výrobků patří mimo jiné polohové spínače, nožní spínače, lankové nouzové vypínače a bezpečnostní senzory s nejrůznějšími stupni krytí IP.

Stupně krytí IP

Při uvádění stupňů krytí IP se běžně používají dvě číslice. První číslice zde definuje prachotěsnost, tedy ochranu proti vnikání cizích těles, jako je např. písek, prach, nebo práškové materiály. Druhá číslice u stupně krytí IP definuje ochranu proti vodě. Pro stupně tendenčně platí: Čím vyšší je číslice, tím lepší je stupeň ochrany.

Kontrola vodotěsnosti

Stupeň krytí IPX6 podle IEC/ČSN EN 60259

Mnoho spínacích zařízení a senzorů od společnosti steute již vykazuje stupně krytí IP65 a IP67 podle IEC/ČSN EN 60529. Kromě toho existují však také konstrukční řešení, která splňují ještě vyšší požadavky na odolnost proti vlhkosti a vodě. K tomu patří stupeň krytí IPX6, který je určen speciálně pro požadavky v mořském prostředí. Pro kontrolu vodotěsnosti jsou spínací zařízení vystavována silnému proudu vody. Do produktu naráží voda v objemu 100 l za minutu ze vzdálenosti 2,5 až 3 metry. Průměr trysky je 12,5 mm a doba testování 1 min/m² je minimálně 3 minuty.

Stupeň krytí IPX9

Podmínky testování pro stupeň krytí IPX9 znějí: Proud vody horký cca 80 °C s tlakem 100 barů naráží do spínacího zařízení z různých směrů. Tak se zajistí, že zařízení odolá proudu vysokotlakého čističe bez negativního ovlivnění funkce.
Produkty, které mají ochranu podle IPX9, jsou mimo jiné vhodné pro použití v oblastech citlivých na hygienu v potravinářských provozech, které se čistí proudem vody pod vysokým tlakem nebo párou.

Stupeň krytí IPX7 / IPX8

Stupeň krytí IPX7 definuje vodotěsnost při kompletním ponoření do vody v hloubce 1 metr po dobu 30 minut.
Všechny spínací zařízení a senzory, které jsou testovány za stejných podmínek, ale po delší dobu, jsou označeny stupněm krytí IPX8.

Kontrola prachotěsnosti

Stupeň krytí IP5X / IP6X podle IEC/ČSN EN 60259

Aby bylo možné spínací zařízení a senzory připravit na speciální požadavky v průmyslu sypkých materiálů, jsou výrobky od společnosti steute testovány v interní zkušební laboratoři. Pro simulaci podmínek okolního prostředí se používá prachový přístroj, kterým je prováděna zkouška podle příslušných norem. Stupni krytí IP je mimo jiné definována ochrana aktivních dílů, tedy například vodivých proti dotyku, a také ochrana před vniknutím prachu. Produkty, které se používají v průmyslu sypkých materiálů, vyžadují stupeň krytí IP6X.

Testovaný produkt se postaví do zkušební komory a v pouzdře se udržuje podtlakovým čerpadlem tlak pod okolním atmosférickým tlakem. Cílem je, nasát do pouzdra osmdesátinásobný objem vzduchu vlastního pouzdra. Prachový přístroj při tom ve vnitřním prostoru rozprašuje mastkový prášek rotačním způsobem. Připojení k internímu podtlakovému čerpadlu prachové komory je realizováno zavedením kabelu do zkušebního vzorku. Podtlakové čerpadlo se nastaví tak, aby byl dosažen podtlak cca 20 mbar.

Naše řešení - „tried and tested“

Produkty a řešení od společnosti steute jsou přednostně používány v průmyslových aplikacích, ve kterých je vlhkost a voda na denním pořádku. Spínací zařízení a senzory jsou vybaveny různými stupni krytí IP a naleznou mimo jiné své využití v přístavní technice a potravinářském průmyslu.

Po desetiletí trvající zkušenosti v oblasti námořní techniky, úspěšné projekty a vývoj nových produktů a řešení s vysokými stupni krytí z nás učinila toho správného kontaktního partnera pro spolehlivou IP ochranu v průmyslu.

Polní pokusy na ostrově Helgoland

Abychom zaručili spolehlivost a funkčnost spínacích zařízení a senzorů, jsou naše průmyslové komponenty zčásti testovány za reálných podmínek okolního prostředí. Na ostrově Helgoland v Severním moři jsou produkty od společnosti steute minimálně jeden rok vystaveny mořským podmínkám, jako je příliv a odliv, slaná voda, slunce a bouře.

čtěte více

Naše výrobky