Technické vybavení budov

Bezpečnostní systémy ve výrobních provozech a průmyslových areálech vyžadují vždy vyšší nároky. Tímto způsobem se docílí jak vyšší bezpečnosti objektů, tak i ochrany citlivějších budov a výrobních provozů. Jako kompetentní partner našich zákazníků vyvíjíme a vyrábíme produkty, které splňují vysokou míru požadavků na flexibilitu a spolehlivost.

Zvláštní výzvy

Možnosti použití v oblasti technického vybavení budov jsou stejně různorodé, jako jejich nároky. Zpravidla se jedná o úkoly spojené s bezpečností, vytápěním a ventilací.

V závislosti na velikosti průmyslových provozů se mnoho aplikací potýká s extrémně špatnou přístupností a tím i sníženými možnostmi na údržbu a kontrolu příslušných spínacích zařízení a senzorů. Pokládání kabelů je často jen velmi obtížně realizovatelné a nedává příliš smysl.

Podle podmínek použití jsou navíc výrobní provozy často v zónách s nebezpečím výbuchu nebo jsou vystaveny extrémním výkyvům teplot. Při ventilaci průmyslových provozů se navíc musí brát v potaz také dodatečné zajištění proti krádežím.

Naše řešení

Spínací zařízení a senzory od společnosti steute, především portfolio bezdrátových výrobků, je přednostně používáno pro úkoly spojené s bezpečností, vytápěním a ventilací. V provedení s ochrannou proti výbuchu nebo s vysokým stupněm krytí IP jsou výrobky vhodné pro široké oblasti použití. 

Bezdrátové polohové spínače od společnosti steute jsou předurčeny pro kontrolu polohy světlíků, stejně jako i pro zajištění větracích klapek proti vloupání. Navíc přesvědčují dlouhou výdrží baterie a vysokým dosahem. Bezdrátové polohové spínače jsou vybaveny nejnovější bezdrátovou technologií sWave® (*Link) a jsou tak vhodné paralelní provoz vícero bezdrátových aplikací.

Další přednostní použití se nabízí u roletových vrat v průmyslových provozech. Pro každodenní provoz vysokozdvižných vozíků je zde potřeba pragmatická možnost jejich častého otevírání a zavírání. Řešením jsou robustní lankové spínače, které jsou často namontovány na stropě provozu. Tažné lanko je spojeno se spínačem a lze je bez problémů ovládat přímo z vysokozdvižného vozíku.

Produkty pro technické vybavení budov