Scheepsbouw en haventechnologie

Als betrouwbare partner van onze klanten ontwikkelen en produceren wij innovatieve schakelapparaten en sensoren die voldoen aan de hoge eisen voor corrosiebescherming en dichtheid en daarmee aan de extreme toepassingen in de maritieme sector.

Bijzondere uitdagingen

Extreem agressieve omgevingsomstandigheden zoals stormwinden, slagregens en getijden drijven normale schakelaars snel tot het uiterste. In de machinekamer van schepen maken extreme temperaturen en sterke trillingen de problemen nog groter.

Op boorplatforms, buitendekken, LNG-tankers of op kranen in containerhavens: voor de bescherming van mens en machine vereist de maritieme toepassing van schakelapparaten te allen tijde de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid.

Onze producten

De hoogste productkwaliteit en perfecte IP- en corrosiebescherming in combinatie met uiterst robuuste behuizingen maken de producten van steute tot keuze nummer één in haveninstallaties en op zee.

Speciaal ontwikkelde behuizingsvarianten beschermen het schakelmateriaal optimaal tegen uiteenlopende omgevingsomstandigheden. De gegoten aluminium behuizing biedt een zeer hoge mate van corrosiebescherming, bijvoorbeeld door de meervoudige coating (passiveren, grondlaag aanbrengen, poedercoaten). De slagvaste thermohardende behuizing is ideaal voor toepassingen met zeer agressieve media, zoals meststoffen, ijzererts en aardolie, die een rol spelen bij het laden in het havengebied en het vervoer op zee.

De positieschakelaars, voetschakelaars, bandscheefloopschakelaars en noodstop-trekkoordschakelaars zijn ook verkrijgbaar in explosieveilige uitvoeringen. De betrouwbaarheid van onze producten wordt deels getest in buitengewone veldtests. Door tests onder reële omstandigheden kunnen de producten optimaal worden afgestemd op de specifieke eisen van de bedrijfstak, waardoor bijzondere veerkracht en duurzaamheid worden gegarandeerd.

Productevaluaties voor de maritieme sector

Om de keuze van het juiste apparaat te vergemakkelijken, zijn onze schakelaars en sensoren voor twee verschillende soorten omgevingsomstandigheden geëvalueerd:

  • Geschiktheid voor de binnenruimte (bijv. machinekamer)
  • Geschikt voor maritieme buitenruimten (bijv. buitendekken, kranen, havengebieden)

Belangrijke beoordelingscriteria hierbij waren corrosiebestendigheid, beschermingsklasse en gevoeligheid voor vervuiling in relatie tot de functie.

Wij hebben de resultaten van deze beoordeling vertaald in vier verschillende geschiktheidscategorieën (zeer aanbevelenswaardig, aanbevelenswaardig, geschikt en voorwaardelijk geschikt). In de product-aanbevelingslijsten maken we dit duidelijk met gemakkelijk te begrijpen kwaliteitskeurmerken.

Zoutsproeineveltests en IP-beschermingsklassen

Er zijn verschillende industriële normen beschikbaar die ook kunnen worden gebruikt om de corrosiebestendigheid van metalen met en zonder coatings te testen en te classificeren. Dit begint met eenvoudige zoutsproeineveltests volgens DIN EN ISO 9227 tot cyclische zoutneveltests volgens IEC/EN 60068-2-52, die vele weken kunnen duren. In al deze normen zijn de laboratoriumomgevingen op uniforme wijze gedefinieerd om reproduceerbare en dus steeds vergelijkbare resultaten te verkrijgen. Helaas is er echter zelden een direct verband met de praktijk. Daarom werken sommige classificatiebureaus, zoals DNV-GL, aan hun eigen gecoördineerde normen voor het desbetreffende vakgebied.

De IP-beschermingsklassen worden bijvoorbeeld gedefinieerd in IEC/EN 60529. Deze definieert onder meer de bescherming van actieve delen, waarbij bijv. contact met onder spanning staande delen en het binnendringen van water en stof wordt voorkomen. De beschermingsklassen voor de maritieme sector beginnen vanaf IP65.

 

Veldtests op het Noordzee-eiland Helgoland

Resultaten van zoutsproeineveltests zijn zelden geschikt om het gedrag op lange termijn van verschillende coating- of afdeksystemen te vergelijken, omdat de corrosieblootstelling in dergelijke laboratoriumtests behoorlijk van de praktijk verschilt. Volgens de norm worden beschermingsklassen alleen op nieuwe apparaten getest. Daarom voert steute naast de laboratorium- en standaardtests volgens de specificaties van de bedrijfstak ook zelf veeleisende langetermijntests onder reële omstandigheden uit. Belangrijke evaluatiecriteria hierbij zijn corrosiebestendigheid, beschermingsklasse en gevoeligheid voor vervuiling in relatie tot de functie.

In de eerste testfase werden sommige van onze Extreme-schakelaars meer dan 12 maanden blootgesteld aan de maritieme buitenomgeving. In de testopstelling werd een voorbeeldapparatenselectie 1 meter boven het wateroppervlak, de "spatzone", geplaatst. Aan het einde van de eerste testfase werden de corrosie en de werking van de eenheden geëvalueerd, waardoor een nieuwe praktijkgetrouwe maatstaf voor vergelijking met de laboratoriumtests werd gecreëerd. Een vergelijkingsgrootheid, die de typische klimaatomstandigheden in de loop van het jaar op de locatie Helgoland in de Noordzee aangeeft.

Producten voor scheepsbouw en haventechnologie

Downloads