Naše základní kompetence pro bezdrátová řešení

Bezdrátová řešení jsou trendem – a také jedním z nejúčinnějších řešení problémů u průmyslových aplikací. Zejména v době, kdy zvyšující se požadavky na flexibilitu a efektivitu jsou v průmyslu všudypřítomné, je optimalizace procesů a snižování nákladů prostřednictvím cíleně aplikované technologie důležitější než kdy jindy.

Problémová oblast u bezdrátových řešení

Ať už jde o technické vybavení budov, automatizaci továren nebo intralogistiku – naši zákazníci stojí před rozhodnutím v mnoha oblastech použití: Měli by používat bezdrátově řízené nebo kabelové komponenty? Vysoký stupeň spolehlivosti a bezpečnosti je často připisován kabelovým spínacím zařízením a senzorům, přinejmenším pro použití ve strojích a systémech, zatímco bezdrátová řešení jsou považována za složitější.

To vždy vyvolává otázku, kde má použití bezdrátových produktů skutečně smysl a kde je příznivější poměr nákladů a užitku. Přímo z praxe jsme určili následující oblasti použití:

Typické oblasti použití

Rotující díly strojů

Na rotujících dílech strojů nebo jednotlivých dílech zařízení se stále více používají dálkové řízené komponenty, protože je pokládání kabelů často spojeno s vysokými náklady nebo vlastně není v mnoha případech vůbec možné.

Stroje s mnoha možnostmi pohybu

Rozličné pracovní kroky robotických ramen vyžadují vysokou volnost pohybu. Zde je často potřeba bezdrátová senzorika, protože se kabely v důsledku mnoha různých pohybů rychle opotřebovávají, resp. se mohou porušit, což vede k výpadkům stroje.

Mobilní přepravní systémy

Kvůli stále se zvyšujícímu používání nestacionárních přepravních systémů stoupají nároky na mobilitu v průmyslu. Takovéto systémy nepřichází bez bezdrátově řízených průmyslových komponent v úvahu.

Náklady na kabeláž v průmyslových halách

Nákladnému pokládání kabelů lze zabránit bezdrátovými řešeními a snížit tak náklady na externí služby. Kromě toho může být u těžko přístupných dílů strojů a zařízení použití bezúdržbové bezdrátové senzoriky velmi výhodné a časově úsporné.

Obzvláště exponované oblasti

V průmyslových a výrobních halách může například dojít k poškození kabelů padajícími předměty. Použití bezdrátových výrobků zde napomáhá zabránit poruchám a přerušením výrobních procesů.

Frekventované pracovní oblasti

Použitím kabelových spínacích zařízení, jako jsou nožní spínače, může v pracovní oblasti vznikat nebezpečí zakopnutí. Zde napomáhají bezdrátová spínací zařízení zvyšovat bezpečnost práce zaměstnanců.

Váš kontaktní partner pro bezdrátová řešení a produkty

Bezdrátová spínací zařízení a senzory od společnosti steute se používají v mnoha průmyslových aplikacích a díky modulárnímu konstrukčnímu principu je lze flexibilně přizpůsobit dalším oblastem použití. Jejich spolehlivým základem je naše bezdrátová technologie sWave®. Kromě bezpečnostních systémů zahrnují oblasti použití bezdrátových technologií také oblasti ohrožené výbuchem.

Naše odbornost v oblasti bezdrátových technologií získaná v nesčetných zákaznických projektech a během desítek let zkušeností s výrobou sofistikovaných produktů nám umožňuje neustále implementovat nové aplikace a realizovat komplexní bezdrátová řešení.

Naše poradenství v oblasti bezdrátových řešení a podpora při jejich implementaci

Od jednotlivých senzorů přes výběr optimální bezdrátové technologie až po individuální řešení: U společnosti steute jako vašeho kontaktního partnera se můžete spolehnout na know-how zkušených expertů na bezdrátové technologie. Již několik desetiletí vyvíjíme a vyrábíme bezdrátové produkty a bezdrátová síťová řešení. Kromě toho poskytujeme našim zákazníkům mezinárodní poradenství a doprovázíme je při realizaci projektů a optimalizaci aplikací. Náš hlavní princip je: Dlouhodobý a na partnerství založený rovnocenný obchodní vztah.

Naše služby jdou daleko nad rámec poradenství a projektového řízení. Po dohodě převezmeme dokumentaci a podání žádosti o schválení produktu a certifikáty. Základem je globální prodejní síť s kontaktními partnery přímo na místě.

Možnosti použití bezdrátových řešení ve vnitřních a venkovních prostorách

Aplikační prostředí, přenos signálu bez rušení, paralelní bezdrátový provoz nebo povětrnostní podmínky – výzvy pro bezdrátové produkty jsou stejně rozmanité jako jejich oblasti použití. Každá nová oblast použití klade nové požadavky na technologii.

Bezdrátové aplikace ve vnitřních prostorách:

Koexistence a paralelní provoz

Dálkové signály musí spolehlivě fungovat také z hlediska koexistence s mnoha dalšími aplikacemi. To je obzvláště problematické v často používaném frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Většina WLAN připojení a koncových zařízení je propojena prostřednictvím tohoto frekvenčního pásma, což znamená, že je přenášeno velké množství dat. O to důležitější je, aby všechny bezdrátové systémy fungovaly bez rušení.

Provedení naší bezdrátové technologie sWave® slouží jako základ pro paralelní provoz bez rušení. Neexistuje jediná univerzální bezdrátová technologie pro všechny průmyslové aplikace a jejich specifické požadavky. Naším cílem je proto vytvářet optimální bezdrátové technologie pro příslušné aplikace:

Bezdrátové aplikace ve venkovních prostorách:

Dosah bezdrátového řešení

V různých venkovních aplikacích musí dálkové signály někdy překonat vzdálenosti několika set metrů. Je tomu tak například při kontrole konstrukčních prvků na železničních mostech. Poloha dilatačních spár mostu je monitorována pomocí bezdrátových magnetických senzorů. V případě překročení stanoveného rozsahu tolerance vyšle senzor signál do monitorovací stanice vzdálené asi 500 metrů k vyhodnocení. Za účelem překlenutí vzdálenosti je signál uprostřed trasy zesilován opakovačem. Potřebné elektrické napájení v tomto případě zajišťuje solární panel.

Spínací zařízení a senzory od společnosti steute jsou vybaveny vysokým stupněm krytí IP a jsou vhodné pro různé povětrnostní podmínky, pokud se instalují odpovídajícím způsobem.

Bezdrátové technologie v oblastech s nebezpečím výbuchu

Kromě mnoha bezdrátových konstrukčních řad nabízí společnost steute také verze bezdrátových produktů s ochranou proti výbuchu pro různé zóny ohrožené výbuchem.

Bezdrátové produkty pro ochranu proti výbuchu

Bezdrátové technologie sWave®

Výhody

 • Nízká spotřeba energie
 • Rychlé navázání spojení
 • Nízké náklady
 • Dlouhá výdrž baterie


Jsou splněny všechny požadavky na robustní a bezpečné použití v průmyslovém prostředí

Nový bezdrátový standard byl vyvinut speciálně pro požadavky konstrukce strojů a zařízení. Splňuje vysoké bezpečnostní standardy: Posouzení TÜV podle ISO EN 13849-1 Performance Level PL d odpovídá také IEC 62061 SIL 2. Přenos signálu je spolehlivý i za nepříznivých podmínek okolního prostředí.

Vysoká odolnost proti rušení

Systém sWave® 2,4 GHz-safe byl optimalizován pro dosah přibližně 15 m, s ohledem na rušení, které převládá v typickém výrobním prostředí. Bezpečnostní signály jsou přenášeny bezdrátově bez rušivých kabelů. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na podmínkách okolního prostředí.

Koexistence více bezdrátových technologií

Většina dnes používaných bezdrátových technologií pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Zařízení s těmito technologiemi jsou dnes nedílnou součástí infrastruktury v kancelářích a výrobních provozech. Pokud se systémy WLAN, IEEE 802.15.4 (ZigBee) a sWave® 2.4 GHz používají paralelně, je silně využíváno frekvenční pásmo 2,4 GHz.

Koexistence s jinými bezdrátovými technologiemi lze dosáhnout pomocí speciálních metod, jako je frekvenční přeskakování (frequency hopping).

Zvláštní znaky

 • Specifický bezdrátový systém pro vysokou spolehlivost
 • Energeticky úsporná bezdrátová technologie 2,4 GHz
 • Krátké doby připojení po „Power On“ (< 200 ms)
 • Krátké časy výměny dat (20 ms)
 • Nízká spotřeba energie
 • Koexistence s WLAN a Bluetooth
 • Bezporuchový paralelní provoz více vysílacích a přijímacích jednotek díky speciálnímu procesu „párování“

Řešení: Bezdrátová spínací zařízení a senzory, které řídí a kontrolují součásti strojů a systémů v široké škále průmyslových aplikací.

Napájení elektrickou energií

Průmyslové senzory, jako jsou bezdrátové indukční senzory, senzory GMR nebo optické bezdrátové senzory, vyžadují ke svému fungování dodatečnou energii. Tyto senzory čerpají energii z výkonné baterie s dlouhou životností, která je integrována v senzoru nebo v samostatné bezdrátové jednotce. Portfolio produktů od společnosti steute zahrnuje velké množství baterií napájených bezdrátových spínacích zařízení a bezdrátových senzorů, a také polohových spínačů, nožních spínačů a ovládacích zařízení, která jsou energeticky soběstačná.

Zvláštní znaky

 • Obousměrné bezdrátové spojení
 • Dostupné s provozem na baterie a s generátorem energie
 • Vysoký dosah: až 60 m uvnitř a 700 m venku
 • Žádné rušení se systémy DECT, WLAN, PMR atd.
 • Dobrá integrace do automatizačních systémů
 • Krátké telegramy (malý pracovní cyklus) vedou k nízké pravděpodobnosti kolize

K dispozici jsou také odpovídající funkce pro rozšířené požadavky a speciální případy. Abychom těmto speciálním případům vyhověli a našim zákazníkům zaručili vždy spolehlivý přenos signálu, implementovali jsme mimo jiné funkcionalitu LBT.

Problematika: Protokoly pro dálkový přenos jsou generovány ve stejném časovém okně, mohou kolidovat a data tedy mohou být ztracena. Naše řešení: „Listen Before Talk“.

„Listen Before Talk“ – zkráceně LBT, je implementováno jako software v odpovídajících bezdrátových vysílačích. Pomocí LBT lze udržet vysokou dostupnost v případě rušení, tedy při překrývání dálkových signálů, kontrolou obsazenosti vzdušného rozhraní před přenosem. To zabraňuje kolizím radiotelegramů a zaručuje spolehlivost i při zvýšeném bezdrátovém provozu.

Navíc se zvyšuje počet opakovaných přenosů, což znamená, že se lze vyhnout konfliktům na vzdušném rozhraní. Problém jakéhokoli rušení, ke kterému může dojít, by měl být zohledněn již ve fázi plánování, protože funkci LBT není možné později přidat.

Pomůžeme vám digitalizovat vaši výrobu

Se společností steute jako kontaktním partnerem pro digitalizaci vaší výroby budete moci ještě lépe využít optimalizačního potenciálu své výroby. Použitím síťového řešení s bezdrátovými senzory získáte přesné informace z vaší výroby v reálném čase a tím základ pro digitální kopii výrobních procesů. Takto získaná transparentnost umožňuje mimo jiné přesněji řídit procesy doplňování materiálu.

Chcete-li se dozvědět více o našich poradenských službách v oblasti štíhlé výroby a o našem digitálním řešení výroby „nexy“, navštivte naše webové stránky steute Leantec.

steute-leantec.com

Národní a mezinárodní schválení produktů

Na přání připravíme a zajistíme certifikaci, validaci a dokumentaci bezdrátových spínacích zařízení a bezdrátových senzorů v souladu s příslušnými evropskými normami i mimo ně pro mnoho různých zemí.

Evropské normy

 • RED 2014/53/EU Radio Equipment Directive
 • Značka CE

Schválení pro naše produkty sWave®

 • FCC – USA (SW915)
 • IC – Kanada (SW915)
 • cCSAus – USA/Kanada (SW915)
 • ift – Mexiko (SW915)
 • ANATEL – Brazílie (SW917)
 • ARIB – Japonsko (SW922)

Schválení pro náš bezpečný bezdrátový systém sWave®-safe (SW 2.4-safe)

 • FCC – USA
 • cCSAus – USA/Kanada
 • TÜV

Schválení pro naše produkty SW 2.4

 • FCC – USA
 • IC – Kanada
 • cCSAus – USA/Kanada

Všechny certifikáty pro příslušná spínací zařízení a senzory naleznete na stránkách odpovídajícího produktu v části s materiály ke stažení. Není zahrnuto vámi požadované schválení? To není problém. Na přání vás po celém světě podpoříme při certifikaci a dokumentaci příslušného produktu.

Naše bezdrátové výrobky

Naše letáky a brožury

němec, angličtina

PDF42 stránky7 MB30.08.2021

stáhnout

japonský

PDF16 stránky5 MB07.06.2021

stáhnout

němec, angličtina

PDF12 stránky1 MB12.11.2014

stáhnout

němec, angličtina

PDF8 stránky1 MB20.11.2016

stáhnout

němec, angličtina

PDF12 stránky2 MB21.06.2018

stáhnout

němec, angličtina

PDF2 stránky1,001 KB08.11.2011

stáhnout