Dveřní kontakty pro výtahové dveře

Dveřní kontakty od společnosti steute jsou vhodné pro kontrolu uzamčení výtahových dveří. Výraznou měrou přispívají také k realizaci provozní bezpečnosti.  

Spínací prvek a ovladač dveřních kontaktů nejsou vzájemně propojeny, při spínání se však funkčně propojují nebo rozpojují. 

Všechny dveřní kontakty od společnosti steute jsou k dostání také v provedení s ochranou proti výbuchu.

Seznam produktů – Dveřní kontakty pro výtahové dveře

Přehled sérií – Dveřní kontakty pro výtahové dveře