Nízké a vysoké teploty

Je jedno, jestli je mrazivá zima, žár nebo tropické podnebí: Pro různé nízké a vysoké teploty nabízí společnost steute množství spínacích zařízení a senzorů.

Výzvy

Jak velmi vysoké, tak i velmi nízké teploty staví komponenty strojů a zařízení před velké výzvy. Při zpracovávání nebo přepravě horkých materiálů, jako je např. tekutý asfalt, jsou stroje po delší dobu vystaveny extrémním teplotám.

Zařízení, která se například v potravinářském průmyslu používají k procesu šokového zmrazení nebo skladování hluboce zmrazeného zboží, jsou vystavena extrémně nízkým teplotám. V pouštních podmínkách se střídají nízké a vysoké teploty a spínací zařízení a senzory musí splňovat oba požadavky. Mnoho aplikací v průmyslu se navíc nachází v oblastech ohrožených výbuchem.

Společnost steute jako expert

Oblast nízkých a vysokých teplot se stala jednou z klíčových součástí společnosti steute. Odborná expertíza, realizace početných projektů v různých podnebných pásech a po desetiletí trvající zkušenost při výrobě spolehlivých spínacích zařízení a senzorů z nás učinila skutečného specialistu na extrémní teploty. 

V našem portfoliu výrobků naleznete množství tepelně odolných a extrémně robustních spínacích zařízení a senzorů s ochranou proti výbuchu, které jsou vhodné pro nejrůznější nízké a vysoké teploty.

Pro nízké teploty do -60 °C

S ochranou proti výbuchu, robustní a odolné proti mrazu: Použití v nízkých teplotách až -60 °C vyžaduje speciální konstrukční opatření. Polohové spínače, ovládací přístroje a magnetické snímače s ochranou proti výbuchu od společnosti steute byly vyvinuty výhradně pro tyto požadavky. Tyto konstrukční řady nacházejí mimo jiné své využití i v námořní technice.

Při venkovním použití, jako např. na ventilech, které se používají na plynovodech a ropovodech v extrémně chladných regionech, mohou teploty dosahovat hodnot až -40 °C. Zde se používají polohové spínače a magnetické snímače vhodné do nízkých teplot od společnosti steute. Ve skladech hluboce zmrazeného zboží se mimo jiné používá magnetický snímač RC M20. Pro tyto případy použití je k dispozici rozsáhlé portfolio výrobků vhodných do nízkých teplot. Mnoho konstrukčních řad je také dostupných v provedení s ochrannou proti výbuchu.

Vysoké teploty do 180 °C

V početných průmyslových aplikacích, jako je zpracování skla nebo výroba oceli, panují extrémně vysoké teploty. Spínací zařízení, která se používají v tomto prostředí, musí být obzvláště robustní a odolná proti vysokým teplotám. Výhradně pro tyto účely vyvíjíme a vyrábíme provedení výrobků, které lze z části používat až do teplot 180 °C. Při výrobě peletových kamen se například používají žáruvzdorné polohové spínače konstrukční řady ES 41 od společnosti steute.

Vhodnost do tropického podnebí

Jednou z obzvláštních výzev jsou spínací zařízení a senzory, které musí vydržet vysoké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí ve spojení s vysokou vlhkostí. Pro konvenční spínací zařízení znamená toto kritérium rychlý konec, ne však pro některé produkty od společnosti steute, například lankové nouzové vypínače konstrukční řady ZS 92 KST. Ty jsou díky speciální těsnicí technice pečlivě a trvale chráněny proti vnikání vlhkosti.

Zkoušky v laboratorních podmínkách

Aby se zajistila spolehlivost při extrémních teplotách, jsou spínací zařízení společnosti steute testována ve vlastní klimatické komoře. Při tom se dosahuje jak nízkých teplot až -60 °C, tak i vysokých teplot až +200 °C.

Aby se výrobky s ochranou proti výbuchu navíc otestovaly i na jejich odolnost proti stárnutí, jsou celkem čtyři týdny uloženy v klimatické komoře. Příslušná spínací zařízení a senzory zde za tuto dobu zestárnou o cca 10 let. Poté se přezkouší mechanická odolnost průmyslových komponent rázovým testem. Přitom se používá zkušební závaží z kalené oceli, které padá na výrobek z definované výšky se silou 7 J. Poté následuje přezkoušení stupně krytí IP.

Naše výrobky

Ke stažení

němec, angličtina

PDF12 stránky2 MB04.11.2021

stáhnout