Polohové spínače

Nemnoho výrobků od společnosti steute nabízí tak vysokou míru flexibility provedení a použití jako polohové spínače, nazývané také mezní nebo koncové spínače. Používají se v nejrůznějších oblastech, jako mimo jiné v automatizační technice.

S možností dodání s bezpečnostní funkcí nebo bez ní detekují polohové spínače od společnosti steute například polohy ochranných dveří a značně tak přispívají k ochraně osob a bezpečnosti strojů.

Portfolio výrobků zahrnuje množství konstrukčních řad s kovovým nebo plastovým pouzdrem, které jsou k dispozici v početných variantách aktuátorů a kontaktů. Podle potřeby existují také provedení jako bezdrátové polohové spínače a polohové spínače s ochrannou proti výbuchu.

Seznam produktů – Polohové spínače