Automatizace provozů

Na rozhraní člověk-stroj je spolehlivá funkčnost stejně důležitá jako bezpečný přenos signálů. Automatizace a kontrola strojů a zařízení při tom patří k ústředním úkolům zde používaných spínacích zařízení a senzorů.

Výzvy

Na základě stoupající mezinárodní konkurence panuje v oblasti automatizace provozů silný tlak na optimalizaci. Automatizací a digitalizací lze cíleně zlepšovat výrobní procesy, snižovat náklady a šetřit zdroje.

Za tímto účelem je nutné stroje a zařízení často dovybavovat novými zařízeními. U většiny průmyslových použití však není nové pokládání kabelů ani smysluplné ani realizovatelné. Stroje proto potřebují spolehlivou bezdrátovou senzoriku. Navíc se mohou zařízení nacházet v oblastech ohrožených výbuchem, které vyžadují zvýšené požadavky na spínací zařízení.

Naše výrobky

Bezúdržbové, se snadnou montáží a částečně energeticky autarkní: Portfolio výrobků od společnosti steute je předurčeno pro různá použití, jako je například počítací funkce v automatizovaných výrobních systémech, spouštění dopravních pásů nebo dotazování na dopravované materiály na zdvihacích a otočných stolech. Bezdrátová spínací zařízení a senzory vysokou měrou přispívají k dlouhé životnosti a funkčnosti a rovněž svou bezdrátovou technologií k efektivitě automatizovaných výrobních procesů.

Dále se výrobky od společnosti steute vyznačují odolným pouzdrem a velkou rozmanitostí variant. Podle potřeby jsou spínací zařízení a senzory dostupné v provedení s ochrannou proti výbuchu. 

Vaše cesta k digitalizaci

Se steute Leantec jako kontaktním partnerem pro komunikační sítě průmyslu 4.0 budete schopni plně vyčerpat optimalizační potenciál vaší výroby. Díky bezdrátovým senzorickým síťovým řešením získáte pomocí přesných informací v reálném čase digitální kopii průmyslových výrobních procesů. Tímto způsobem se docílí transparence při výrobě a montáži.

Chcete-li se dozvědět více o našem digitálním shopfloor řešení „nexy“ od steute Leantec a rozsáhlých servisních službách, navštivte naše webové stránky.

steute-leantec.com

Produkty pro automatizaci provozů