Magnetické snímače

V řídicí a automatizační technice se magnetické snímače od společnosti steute používají pro bezkontaktní kontrolu polohy, chodu a klidového stavu strojů a zařízení a kontrolu polohy ventilů, klapek anebo šoupátek.

Bezdotykové ovládání magnetických snímačů je realizováno permanentním magnetem. Díky zakrytované konstrukci jsou snímače optimální pro použití v prostředích, ve kterých jsou vystaveny extrémním okolním podmínkám, jako jsou např. silně znečištěná prostředí nebo prostředí se silným výskytem prachu nebo agresivních médií. Především v potravinářském průmyslu je snadné čištění snímačů a jejich vysoký stupeň krytí výhodou.

Kromě bezúdržbových magnetických snímačů pro automatizační techniku se v programu výrobků společnosti steute nacházejí také bezdrátové magnetické snímače s dlouhou životností a robustní magnetické spínače s ochranou proti výbuchu.

Seznam produktů – Magnetické snímače