Tiskové zprávy

Robustní válcové bezdrátové magnetické senzory "RF RC M30"

V mnoha aplikacích zahrnujících senzory může eliminace kabelů výrazně snížit čas a úsilí potřebné k montáži a některé aplikace jsou vůbec možné pouze s bezkabelovými senzory - například na rotujících…

Compact wireless laser sensor

In numerous industrial fields, wireless laser sensors have considerable advantages compared to electromechanical switching devices and – depending on the application in question – also compared to…

Standardní řada polohových spínačů ES/EM 97s bezpečnostní funkcí nebo bez bezpečnostní funkce

Jednou z vlastností nové řady polohových spínačů ES/EM 97, které v současnosti uvádí na trh divize steute „Automation“, je jejich modulární konstrukce. Hlavice spínačů lze snadno upevnit, vyměnit…

Nouzové tahové lankové spínače a spínače pro sledování vystředění pásových dopravníků pro extrémní okolní podmínky: Sortiment je nyní kompletn

Na veletrhu Solids představí obchodní oddělení steute rozšíření "Extreme“ , které je převážně zdvojením řady ZS 92 S/SR. Doposud byly tyto mimořádně robustní a univerzální nouzové tahové lankové…

Bezdrátový spínač pro dvousložkové vstřikování

Bezdrátové, nikoli kabelové: dle tohoto principu zaručují bezdrátové spínače a senzory od steute bezpečný, spolehlivý a bezkabelový přenos signálu pro širokou škálu aplikací. Pro řešení vícesložkových…

Pro bezdrátové připojení polohových spínačů a senzorů

steute obchodní jednotka "Wireless" neustále rozšiřuje svoji nabídku bezdrátových spínačů a senzorů jak pro bezdrátovou technologii sWave®, tak i pro bezdrátovou síť nexy. Jedním z nejnovějších…

Ovladače pro nepříznivé okolní podmínky

S novými variantami produktové řady Ex BF 80 se steute Extreme nezaměřuje na masový trh ovladačů. Jedná se zejména o zásadní rozdíl mezi těmito novými zařízeními a konvenčními výrobky: byly vyvinuty…

Aktualizovaná řada produktů s novým bezdrátovým schválením

„Wireless Ex“ je technologie vyvinutá obchodní společností steute Extreme, která zjednodušuje montáž a provoz rozvaděče ve výbušném prostředí. Spínače již nejsou připojena k přijímačům v ovládací…

Nováčci steute řady Ex

"Extreme" verze nového steute ZS 92/ZS 92 SR bezpečnostního lankového spínače a spínače pro sledoání vystředění dopravníkových pasů už byly vyzkoušeny a testovány v praxi. Během SPS steute poprvé…

„Bezdrátová bezpečnost“ pro nožní spínače a ovládací prvky

Pro lisy, formovací a ohýbací stroje, jsou nožní spínače klíčovým ovládacím prvkem pro práci se strojem. Je spínán velmi často (reálně až dva miliony spínacích cyklů ročně v závodech pracujících v…

Prezentace výsledků testů v reálných podmínkách

Během posledního roku a půl byly různé typy spínačů z řady steute Extreme podrobeny testům ve stříkající vodě Severního moře u ostrova Helgoland. Fraunhofer IFAM (Institut pro výrobní technologie a…

Nové solenoidové spínače pro Ex prostředí

Na veletrhu Powtech představí divize steute Extreme nové solenoidové spínače do plynového a prašného výbušného prostředí. Mezi vlastnosti bezpečnostního spínače Ex STM 298-3GD patří velmi kompaktní a…