Explosiebescherming

steute ontwikkelt en produceert al tientallen jaren explosieveilige schakelapparaten en sensoren en is uw aanspreekpunt voor explosiebeveiliging. 

Hoog explosiegevaar in de industrie

Explosiebeveiliging is een belangrijk thema in veel sectoren van de machine- en installatiebouw - niet alleen in de chemische en petrochemische industrie en de mijnbouw, maar bijvoorbeeld ook in de levensmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en zelfs bij de verwerking van lichte metalen. Afhankelijk van de toepassing en de plaats van gebruik bestaan er zeer uiteenlopende ontstekingsbronnen. Om explosies te voorkomen en de bescherming van mensen en machines te waarborgen, gelden wereldwijd verschillende beschermingsvoorschriften, zoals de ATEX-richtlijnen en de IECEx-normen.

steute als expert

Alles wat u moet weten over explosiegevaarlijke zones, temperatuurklassen, soorten bescherming, explosiebeveiliging, ontstekingsbronnen en mogelijke toepassingen van explosieveilige schakelapparaten en sensoren, evenals de documentatie en certificeringen ervan, vindt u bij steute. Technische knowhow, de uitvoering van talrijke klantspecifieke projecten en de ontwikkeling en optimalisering van explosieveilige producten hebben ons tot een echte specialist in explosiebeveiliging gemaakt.

Afhankelijk van het ontwerp is ons veelzijdige productassortiment gecertificeerd volgens Europese en internationaal geldende normen en voorschriften (ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, CCC, UKEx) voor de explosiegevaarlijke zones 1, 2, 21 en 22 en is het bij uitstek geschikt voor potentieel explosieve omgevingen.

Wat is een explosie?

Voor een explosie moeten drie factoren samenkomen: Zuurstof, een brandbare stof en een ontstekingsbron. In veel sectoren wordt aan deze voorwaarden voldaan. Brandbare gassen, dampen of stof komen voor in de chemische industrie, maar ook in raffinaderijen, in de houtverwerking, in de levensmiddelenindustrie, bij de productie van bouwmaterialen, in tank-, vul- en laadinstallaties en in opslagplaatsen voor stoffige goederen. Een mogelijke ontstekingsbron zou bijvoorbeeld een vonk van een schakelapparaat kunnen zijn. Maar ook wrijving, elektrostatische lading of mechanische schokken kunnen een explosie veroorzaken.

Ontstekingsbronnen

Een nauwkeurige classificatie van de talrijke ontstekingsbronnen wordt gegeven in de basisnorm EN 1127-1. Deze maakt onderscheid in:

 • Hete oppervlakken
 • Vlammen, hete gassen en deeltjes
 • Mechanisch gegenereerde schok-, wrijvings- en schuurprocessen
 • Elektrische apparaten en componenten
 • Elektrische compensatiestromen, kathodische corrosiebescherming
 • Statische elektriciteit
 • Blikseminslag
 • Elektromagnetische golven in het frequentiebereik van 104 Hz tot 3 × 1011 Hz (hoge frequentie)
 • Elektromagnetische golven in het frequentiebereik van 3 × 1011 Hz tot 3 × 1015 Hz
 • Ioniserende straling
 • Ultrasone golven
 • Adiabatische compressie en schokgolven
 • Exotherme reacties, inclusief zelfontbranding van stof

Brandbare materialen

Brandbare materialen zijn explosief als zij als poeder of stof worden verwerkt en daarmee een voldoende groot oppervlak hebben om zich met zuurstof uit de lucht te mengen. Voor iedereen is dit wel duidelijk in het geval van hout- en kolenstof, maar ook alle andere stoffen van organische oorsprong en sommige metalen zijn zeer ontvlambaar indien zij fijngemalen en in de juiste concentratie aanwezig zijn. Kleine stofexplosies, zogenaamde deflagraties, komen bijna dagelijks voor. Deze veroorzaken meestal minder schade aan eigendommen. Daarentegen kan een kettingreactie als gevolg van door de eerste explosie opgewekt stof, dat dan op zijn beurt ook weer ontbrandt, verwoestende gevolgen hebben.

Zuurstof

De fysische principes van explosies zijn grondig onderzocht - al was het maar omdat een fundamenteel aandrijvingsprincipe, de interne verbrandingsmotor, gebaseerd is op een opeenvolging van gecontroleerde explosies. Wie vroeger zelf de carburateur op de auto heeft afgesteld, kent het principe: Als het mengsel te arm of te rijk is, loopt de motor niet soepel. Hetzelfde geldt voor explosies. Er is altijd een optimale verhouding tussen de atmosferische zuurstof en het brandbare materiaal, die kan worden bepaald met behulp van stoichiometrie. Als er minder of meer brandbaar materiaal is in verhouding tot de aanwezige zuurstof, is het effect van de explosie minder groot. Er zijn ook explosiegrenzen, d.w.z. boven een bepaalde verhouding is er helemaal geen explosie. Dit is een belangrijke parameter voor primaire explosiebeveiliging: Indien voortdurend onder de explosiegrens kan wordt gebleven, bijvoorbeeld door regelmatige luchtverversing via ventilatiesystemen, kan een explosie worden uitgesloten.

Explosiegevaarlijke zones

De explosiegevaarlijke zones zijn verdeeld in zones volgens IEC 60079-10-1 (gas Ex) en IEC 60079-10-2 (stofexplosie), waarbij de frequentie en de duur van het voorkomen van ontvlambare atmosferen bepalend zijn voor de indeling. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

 1. explosieve gasatmosferen (een mengsel van lucht en gas of damp aanwezig onder atmosferische omstandigheden, waarin na ontsteking de verbranding zich in het gehele niet-verbruikte mengsel voortplant)
 2. en explosieve stofatmosferen.

Soorten ontstekingsbeveiliging

Drukvaste behuizing

Een drukvaste behuizing is een van de verschillende soorten ontstekingsbescherming die in de normenreeks IEC 60079-1 worden beschreven. Indien bijvoorbeeld in het binnenste van het schakelapparaat een vonk of vlamboog ontstaat die tot een explosie leidt, moet ervoor worden gezorgd dat deze explosie niet wordt overgedragen aan de atmosfeer buiten de behuizing. De behuizing moet dan de druk van een explosie binnenin kunnen weerstaan.

Gegoten behuizing

Volgens IEC 60079-18 is de gegoten behuizing een ander type ontstekingsbeveiliging die voornamelijk wordt gebruikt voor contactloos schakelmateriaal. Hier worden de onderdelen die door schakelvonken een explosieve atmosfeer zouden kunnen ontsteken, omhuld door een gietmassa.

Het reedcontact wordt in een plastic buis gegoten, die in een messing huls wordt geplaatst en die vervolgens nog eens wordt ingegoten. De gietmassa is chemisch resistent, doorslagvrij en wordt alleen onderbroken door de ingebrachte elektrische kabel. Dit zorgt ervoor dat eventuele vonken of overmatige verhitting niet tot buiten, dat wil zeggen naar de ontvlambare atmosfeer, kunnen doordringen.

Oplossingen voor explosiebeveiliging

Onze explosieveilige producten, zoals explosieveilige magneetvergrendelingen, explosieveilige positieschakelaars en explosieveilige veiligheidssensoren, zorgen voor een betrouwbare bescherming van machines en systemen in de industrie. Dit garandeert zowel persoonlijke bescherming als procesveiligheid in een potentieel explosieve omgeving. Bovendien vindt u in onze productportefeuille explosieveilige draadloze oplossingen.

De robuuste producten van steute voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, beschermingsklasse IP6X evenals Europese richtlijnen, internationaal geldende normen en landspecifieke voorschriften (ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, CCC, UKEx) en garanderen gedeeltelijke explosiebeveiliging tot zone 0 of 20. Op verzoek kunnen onze producten en oplossingen worden aangepast en goedgekeurd voor een groot aantal landen.

Stoottest voor explosieveilige schakelapparaten en sensoren

Om de functionaliteit en kwaliteit van de producten ook na jaren nog te kunnen garanderen, worden de steute-schakelapparaten onder andere vier weken in een klimaatkast opgeslagen, waarin het kunstmatig ca. 10 jaar veroudert. Bovendien wordt de mechanische sterkte van alle producten die in de explosiegevaarlijke zones 1 en 2 (gas Ex) of 21 en 22 (stof Ex) worden gebruikt, getest door middel van een stootproef. Hierbij wordt een testmassa van gehard staal gebruikt, die vanaf een gedefinieerde hoogte met 7 J op het product valt.

Internationale goedkeuringen

In overeenstemming met de relevante richtlijnen en normen biedt steute de volgende productgoedkeuringen aan: :

 • ATEX (Europa)
 • IECEx (internationaal)
 • JAPANEx (Japan)
 • Ex CCC (China)
 • cCSAus (VS, Canada)
 • INMETRO (Brazilië)
 • KCS (Korea)
 • UKEx (UK)

Staat de door u gezochte goedkeuring er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Op verzoek kunnen wij zorgen voor productcertificering en -goedkeuring voor een groot aantal andere landen.  Alle certificaten voor steute-schakelapparaten en -sensoren vindt u op de pagina van het desbetreffende product.

Producten voor explosiebescherming

Downloads

duits

PDF340 paginas22 MB11.03.2018

downloaden

engels

PDF340 paginas22 MB11.03.2018

downloaden

chinese

PDF340 paginas19 MB11.07.2019

downloaden