Bandscheefloopschakelaars

Bandscheefloopschakelaars worden gebruikt om transportbanden te beschermen. Als een transportband uit het spoor dreigt te lopen, kan er grote schade ontstaan, met hoge kosten tot gevolg. Om dit te voorkomen, worden bandscheefloopschakelaars gebruikt om een spoorafwijking te detecteren. Afhankelijk van de hendeluitslag kan een waarschuwing vooraf worden gegeven, welke aanleiding kan zijn tot een automatische bandcorrectie of een onmiddellijke uitschakeling van het systeem.

De productportfolio van steute omvat verschillende series bandschakelaars met een hoge beschermingsgraad, die verschillen in ontwerp, materiaal van de behuizing, type ontgrendeling en temperatuurbereik. Veel series zijn ook verkrijgbaar in explosieveilige uitvoeringen. 

Product lijst – Bandscheefloopschakelaars