Veiligheidsschakelaars met gescheiden actuator

Veiligheidsschakelaars en explosieveilige veiligheidsschakelaars met gescheiden actuator zijn bij uitstek geschikt voor een betrouwbare bewaking van draai-, schuif- of afneembare deuren. 

Het schakelelement en de actuator zijn bij de veiligheidsschakelaar met gescheiden actuator niet structureel met elkaar verbonden, maar worden tijdens de bediening functioneel samengebracht. Bij het openen van de veiligheidsvoorziening wordt de actuator losgekoppeld van de basiseenheid. 

Veiligheidsschakelaars met aparte actuator van steute kunnen achteraf flexibel worden gemonteerd en zijn universeel toepasbaar.

Product lijst – Veiligheidsschakelaars met gescheiden actuator

Overzicht series – Veiligheidsschakelaars met gescheiden actuator

ExSafety
ExSafety
ExSafety
ExSafety
ExSafety
ExSafety
ExSafety
Safety
Safety
Safety