Slappekoordschakelaars

De slappekoordschakelaars van steute worden gebruikt om de kabelspanning te controleren, bijvoorbeeld op roldeuren of industriële deuren.

Zolang de kabelspanning goed blijft, blijft ook de schakelaar geactiveerd. Als deze wordt ontlast, d.w.z. als de kabel uitrekt of zelfs breekt, reageert de schakelaar en komt de betreffende machine tot stilstand.

De slappekoordschakelaars zijn verkrijgbaar met kruip of sprongschakeling en kunnen op verzoek met verschillende bedieningsrollen worden uitgerust.

Product lijst – Slappekoordschakelaars

Overzicht series – Slappekoordschakelaars