Onze kerncompetentie Wireless

Draadloos is de trend - en ook een van de meest effectieve probleemoplossers voor industriële toepassingen. Vooral in tijden waarin toenemende eisen aan flexibiliteit en efficiëntie het dagelijks leven in de industrie bepalen, zijn procesoptimalisering en kostenverlaging door gerichte inzet van technologie belangrijker dan ooit.

Probleemgebied Wireless

Of het nu gaat om gebouwentechniek, fabrieksautomatisering of intralogistiek - onze klanten staan op tal van toepassingsgebieden voor een beslissing: Moeten ze draadloze of bedrade onderdelen gebruiken? Zeker voor het gebruik op machines en systemen worden bekabelde schakelapparaten en sensoren vaak geacht een hoge mate aan betrouwbaarheid en veiligheid te bieden, terwijl draadloze oplossingen als complexer worden beschouwd.

Dit roept altijd de vraag op waar het gebruik van draadloze producten echt zinvol is en waar er sprake is van een goede kosten/baten-verhouding. Wij hebben de volgende toepassingsgebieden rechtstreeks uit de praktijk afgeleid:

Typische toepassingsgebieden

Roterende machinedelen

Draadloos aangestuurde componenten worden steeds vaker gebruikt op draaiende machines of afzonderlijke installatieonderdelen, omdat het leggen van kabels vaak veel moeite kost of in veel gevallen zelfs niet mogelijk is.

Machines met veel vrijheidsgraden

De diverse werkstappen van robotarmen vereisen een hoge mate van bewegingsvrijheid. Hier is vaak draadloze sensortechnologie nodig, omdat kabels door bewegingen in allerlei gradaties van bewegingsvrijheid snel slijten of breken, wat tot machinestoringen leidt.

Mobiele transportsystemen

Door het toenemende gebruik van niet-stationaire transportsystemen nemen de mobiliteitseisen in de industrie toe. Dergelijke systemen zijn ondenkbaar zonder draadloos aangestuurde industriële componenten.

Bekabelingswerkzaamheden in industriële hallen

Door draadloos te gaan worden omvangrijke kabelleggingen vermeden, waardoor de servicekosten dalen. Bovendien kan het gebruik van onderhoudsarme draadloze sensortechnologie voordelig en tijdbesparend zijn voor moeilijk toegankelijke machine- en systeemonderdelen.

Bijzonder blootgestelde gedeeltes

In industriële en productiehallen bijvoorbeeld kunnen vallende voorwerpen kabels beschadigen. Het gebruik van draadl0ze producten helpt hier storingen en onderbrekingen van de productieprocessen te voorkomen.

Drukbezochte werkgebieden

Het gebruik van bedrade schakelapparaten zoals voetschakelaars op de werkplek kan struikelgevaar opleveren. Draadloze schakelapparaten helpen hier de veiligheid van de werknemers op de werkvloer te vergroten.

Uw contactpersoon voor Wireless-oplossingen en -producten

De draadloze schakelapparaten en sensoren van steute worden in talrijke industriële toepassingen gebruikt en kunnen dankzij het modulaire bouwprincipe flexibel aan andere toepassingsgebieden worden aangepast. Onze draadloze sWave®-technologie biedt hiervoor een betrouwbare basis. Naast veiligheidssystemen behoren ook explosiegevaarlijke locaties tot de draadloze toepassingsgebieden.

Onze draadloze expertise, opgedaan in talloze klantprojecten en door tientallen jaren ervaring in de fabricage van geavanceerde producten, stelt ons in staat voortdurend nieuwe toepassingen te implementeren en complexe draadloze oplossingen te realiseren.

Onze draadloze advisering en ondersteuning bij de implementatie

Van specifieke sensoren tot de selectie van optimale draadloze techniek: Met steute als contactpersoon kunt u vertrouwen op de knowhow van ervaren Wireless-experts. Wij ontwikkelen en produceren al tientallen jaren draadloze producten en netwerkoplossingen. Daarnaast adviseren en begeleiden wij onze klanten internationaal bij de uitvoering van projecten en de optimalisatie van toepassingen. Onze hoofdgedachte: Een langdurige en coöperatieve zakenrelatie op ooghoogte.

Onze dienstverlening gaat veel verder dan consultancy en projectondersteuning. Na overleg nemen wij de documentatie en de aanvraag van productgoedkeuringen en certificaten over. Dit is gebaseerd op een wereldwijd verkoopnetwerk met contactpersonen direct ter plaatse.

Mogelijke toepassingen van draadloos in binnen- en buitenlocaties

Toepassingsomgeving, storingsvrije signaaloverdracht, parallel draadloos gebruik of weersinvloeden - de uitdagingen voor draadloze producten zijn even divers als hun toepassingsgebieden. Elk nieuw toepassingsgebied stelt nieuwe eisen aan de technologie.

Draadloze toepassingen binnen:

Coëxistentie en parallel gebruik

Draadloze signalen moeten ook betrouwbaar functioneren in termen van coëxistentie met vele andere toepassingen. De uitdaging is bijzonder groot in de veelgebruikte 2,4 GHz-frequentieband. De meeste wifi-verbindingen en eindapparaten zijn via deze frequentieband in een netwerk opgenomen, waarover een grote hoeveelheid gegevens wordt getransporteerd. Dit maakt een probleemloze werking van alle draadloze systemen des te belangrijker.

Onze ontwerpen voor draadloze sWave®-technologie vormen de basis voor een probleemloze parallelle werking. Er bestaat niet één universele draadloze technologie voor alle industriële toepassingen en hun specifieke eisen. Daarom is het ons doel optimale draadloze technologieën te genereren voor de desbetreffende toepassingen.

Draadloze toepassingen buiten:

Uitdaging draadloos bereik

Bij diverse buitentoepassingen moeten draadloze signalen soms afstanden van honderden meters overbruggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bewaking van onderdelen van spoorbruggen. De positie van de uitzetvoegen van de brug wordt bewaakt met behulp van radiomagnetische sensoren. Als een vooraf gedefinieerd tolerantiebereik wordt overschreden, zendt de sensor een signaal naar een controlestation op ongeveer 500 meter afstand ter analyse. Om de afstand te overbruggen, wordt het signaal versterkt door een repeater in het midden van het traject. In dit geval wordt de benodigde stroom geleverd door een zonnepaneel.

De schakelkasten en sensoren van steute zijn voorzien van een hoge IP-bescherming en zijn bij de juiste installatie geschikt voor diverse weersomstandigheden.

Wireless-technologieën op explosiegevaarlijke locaties

Naast talrijke draadloze series biedt steute ook explosieveilige draadloze productversies voor diverse explosiegevaarlijke zones.

Onze Ex Draadloze producten

De draadloze sWave®-technologieën

Voordelen

 • Laag energieverbruik
 • Snelle verbindingsopbouw
 • Lage kosten
 • Lange levensduur van de batterij


Aan alle eisen voor robuust en veilig gebruik in een industriële omgeving is voldaan

De nieuwe draadloze norm werd speciaal ontwikkeld voor de eisen van de machine- en installatiebouw. Hij voldoet aan hoge veiligheidsnormen: De TÜV-classificatie volgens ISO EN 13849-1 Performance Level PL d komt ook overeen met IEC 62061 SIL 2. De signaaloverdracht is betrouwbaar, zelfs in ongunstige omgevingsomstandigheden.

Hoge storingsbestendigheid

sWave® 2,4 GHz-safe is geoptimaliseerd voor een bereik van ongeveer 15 m, rekening houdend met de storingsinvloeden die in een typische productieomgeving heersen. Veiligheidsgerelateerde signalen worden draadloos verzonden, zonder storende kabels. De waarden kunnen afwijken, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

Wireless-coëxistentie

De meeste draadloze technologieën die momenteel in gebruik zijn, werken in de 2,4 GHz-frequentieband. Apparaten met deze technologieën maken nu integraal deel uit van de infrastructuur in kantoren en productiefaciliteiten. Als WLAN, IEEE 802.15.4 (ZigBee) en sWave® 2.4 GHz parallel worden gebruikt, wordt de 2,4 GHz-frequentieband intensief belast.

Door middel van speciale procedures, zoals frequency hopping, kan coëxistentie met andere draadloze technologieën worden gerealiseerd.

Bijzondere kenmerken

 • Specifiek draadloos systeem voor hoge betrouwbaarheid
 • Energiebesparende draadloze 2,4 GHz-technologie
 • Korte verbindingstijden na „Power On“ (< 200 ms)
 • korte gegevensuitwisselingstijden (20 ms)
 • Laag stroomverbruik
 • Coëxistentie met wifi en Bluetooth
 • Storingsvrije parallelle werking van meerdere zend- en ontvangereenheden door speciale „Pairing“-procedure

De oplossing: Draadloze schakelapparaten en sensoren die onderdelen van machines en systemen in de meest uiteenlopende industriële toepassingen besturen en bewaken.

Energievoorziening

Industriële sensoren zoals draadloos-inductieve sensoren, GMR-sensoren of optische draadloze sensoren hebben extra energie nodig om te functioneren. Deze sensortechnologie haalt zijn energie uit een krachtige batterij met lange levensduur die in de sensor of in een afzonderlijke draadloze eenheid is geïntegreerd. De productportfolio van steute omvat een breed scala van batterijgevoede draadloze schakelapparaten en draadloze sensoren, evenals positieschakelaars, voetschakelaars en bedieningsapparaten die energie-autonoom zijn.

Bijzondere kenmerken

 • Bidirectionele draadloze verbinding
 • Batterijgevoed en met energiegenerator beschikbaar
 • Groot bereik: tot 60 m in gebouwen en 700 m buiten
 • Geen interferentie met DECT, WLAN, PMR-systemen enz.
 • Goede integratie in automatiseringssystemen
 • Korte berichten (kleine duty cycle) leiden tot een lage conflictkans

Ook voor uitgebreide eisen en speciale gevallen zijn er dienovereenkomstige functies Om deze speciale gevallen aan te kunnen en onze klanten te allen tijde een betrouwbare signaaloverdracht te garanderen, hebben wij onder meer de LBT-functie geïmplementeerd.

Het probleem: De draadloze protocollen worden in hetzelfde tijdvenster gegenereerd, kunnen op elkaar stoten en gegevens kunnen dus verloren gaan. Onze oplossing: „Listen Before Talk“.

„Listen Before Talk“ - kortweg LBT - is als software geïmplementeerd in de desbetreffende draadloze zenders. Met behulp van LBT kan een hoge beschikbaarheid worden gehandhaafd in geval van interferentie, d.w.z. wanneer draadloze signalen elkaar overlappen, door vóór de transmissie te controleren of de luchtinterface bezet is.  Zo worden conflicten tussen draadloze berichten voorkomen en wordt de betrouwbaarheid gewaarborgd, zelfs bij toegenomen draadloos verkeer.

Bovendien wordt het aantal transmissieherhalingen verhoogd, waardoor conflicten op de luchtinterface kunnen worden vermeden.  Al bij de planning moet met het probleem van mogelijk optredende interferenties rekening worden gehouden, omdat het achteraf toevoegen van LBT-functionaliteit niet mogelijk is.

Wij helpen u bij de digitalisering van uw productie

Met steute als contactpersoon voor de digitalisering van uw werkvloer kunt u het optimalisatiepotentieel van uw productie nog beter benutten. Door gebruik te maken van een draadloze sensornetwerkoplossing ontvangt u nauwkeurige real-time informatie vanuit uw productie en daarmee de basis voor een digitale tweeling van de productieprocessen. Dankzij de aldus verkregen transparantie kunt u onder meer het materiaalaanvullingsproces nauwkeuriger sturen.

Voor meer informatie over onze adviesdiensten op het gebied van Lean Production en onze digitale werkvloeroplossing "nexy" kunt u terecht op onze steute Leantec-website.

steute-leantec.com

Nationale en internationale productgoedkeuringen

Op verzoek begeleiden en verzorgen wij de certificering, validering en documentatie van het draadloze schakelmateriaal en de draadloze sensoren in overeenstemming met de desbetreffende Europese normen en daarbuiten voor vele verschillende landen.

Europese normen

 • RED 2014/53/EU Radio Equipment Directive
 • CE-markering

Goedkeuringen voor onze sWave®-producten

 • FCC – VS (SW915)
 • IC – Canada (SW915)
 • cCSAus – VS/Canada (SW915)
 • ift – Mexiko (SW915)
 • ANATEL – Brazilië (SW917)
 • ARIB – Japan (SW922)

Goedkeuringen voor ons veilige draadloze sWave®-safe-systeem (SW 2.4-safe)

 • FCC – VS
 • cCSAus – VS/Canada
 • TÜV

Goedkeuringen voor onze SW 2.4-producten

 • FCC – VS
 • IC – Canada
 • cCSAus – VS/Canada

Alle certificaten voor de betreffende schakelapparaten en sensoren zijn te vinden op de desbetreffende productpagina's in het downloadgedeelte. Staat de goedkeuring die u nodig hebt, er niet bij? Geen probleem. Op verzoek ondersteunen wij u wereldwijd bij de certificering en documentatie van het desbetreffende product.

Onze draadloze producten

Onze flyers en brochures

duits, engels

PDF42 paginas7 MB30.08.2021

downloaden

japans

PDF16 paginas5 MB07.06.2021

downloaden

duits, engels

PDF12 paginas1 MB12.11.2014

downloaden

duits, engels

PDF8 paginas1 MB20.11.2016

downloaden

duits, engels

PDF12 paginas2 MB21.06.2018

downloaden

duits, engels

PDF2 paginas1,001 KB08.11.2011

downloaden