Wyłączniki linkowe bezpieczeństwa z funkcją zatrzymania awaryjnego

Standardowe i przeciwwybuchowe wyłączniki linkowe bezpieczeństwa niezawodnie zabezpieczają rozległe systemy transportu bliskiego oraz maszyny niewyposażone w osłony bezpieczeństwa. Do asortymentu produktów firmy steute zaliczają się wyłączniki linkowe bezpieczeństwa jednostronnego i dwustronnego działania.

Wszystkie wyłączniki linkowe bezpieczeństwa mają funkcję wykrywania zarówno pociągnięcia, jak i zerwania linki. Jeśli linka się zerwie lub zostanie pociągnięta w sytuacji awaryjnej, wyłącznik jest niezwłocznie przełączany i przenośnik taśmowy czy maszyna są natychmiast zatrzymywane. Wyłącznik może zostać zresetowany z wykorzystaniem przycisku lub dźwigni.

Asortyment produktów firmy steute obejmuje nie tylko standardowe wyłączniki linkowe bezpieczeństwa, stanowiące wyposażenie maszyn i instalacji przemysłowych, ale także wersje urządzeń przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach oraz w strefach zagrożonych wybuchem gazów i/lub pyłów. Dostępne są także wersje przeznaczone wyłącznie dla górnictwa podziemnego.

Lista produktów – Wyłączniki linkowe bezpieczeństwa