Wyłączniki linkowe

Do uruchamiania maszyn lub do otwierania i zamykania drzwi automatycznych zasilanych elektrycznie: wyłączniki linkowe są stosowane jako niezawodne nadajniki sygnałów sterujących w przemyśle.

steute projektuje i produkuje wiele typoszeregów wyłączników linkowych z/bez blokady, do licznych zastosowań w automatyce. W przypadku wyłączników linkowych bez blokady, po pociągnięciu linki przekazywany jest impuls przełączający. W wyłącznikach z blokadą natomiast, urządzenie pozostaje w stanie załączonym aż do jego zresetowania.

Asortyment urządzeń firmy steute obejmuje wyłączniki linkowe standardowe, przeciwwybuchowe Ex oraz bezprzewodowe.

Lista produktów – Wyłączniki linkowe