Czujniki zbiegania taśmy

Czujniki zbiegania taśmy służą do zabezpieczenia przenośników taśmowych. Jeśli istnieje ryzyko zbiegania taśmy w bok, to może dojść do poważnych uszkodzeń przenośnika, co generuje z kolei wysokie koszty serwisowe. Aby tego uniknąć, stosowane są czujniki zbiegania, wykrywające odchyłki biegu taśmy od normalnego toru. W zależności od stopnia wychylenia dźwigni czujnika może zostać wygenerowane wstępne ostrzeżenie i uruchomiony system automatycznej korekty biegu taśmy, a przy dalszym wychyleniu dźwigni przenośnik zostaje awaryjnie zatrzymany.

Asortyment produktów firmy steute obejmuje kilka typoszeregów czujników zbiegania taśmy o wysokim stopniu ochrony. Różnią się one między sobą konstrukcją, materiałem obudowy, sposobem odblokowania i zakresem temperatury pracy. Wiele typoszeregów jest ponadto dostępnych w wersji przeciwwybuchowej Ex.

Lista produktów – Czujniki zbiegania taśmy przenośników