Czujniki do wykrywania uszkodzeń taśmy przenośnikowej

Czujniki do wykrywania uszkodzeń taśmy przenośnikowej służą do zabezpieczania taśmociągów transportujących towary masowe. Urządzenia te są używane w połączeniu ze specjalnym systemem linkowym, który jest instalowany poniżej taśmy przenośnika i prostopadle do niej. Szarpnięcie linki w wyniku zahaczenia się jej o uszkodzoną taśmę aktywuje czujnik, a układ sterowania zatrzymuje awaryjnie przenośnik. Po usunięciu usterki możliwe jest ponowne aktywowanie czujnika poprzez naciśnięcie przycisku reset, a następnie przywrócenie taśmociągu do pracy.

Niezawodne czujniki do wykrywania uszkodzeń taśmy przenośnikowej firmy steute zostały opracowane specjalnie do stosowania w ekstremalnych warunkach i dlatego idealnie nadają się dla przemysłu towarów masowych.

Lista produktów – Czujniki do wykrywania uszkodzeń taśmy przenośnikowej

Przegląd serii – Czujniki do wykrywania uszkodzeń taśmy przenośnikowej