Wyłączniki do kontroli napięcia linek i pasów napędowych

Wyłączniki do kontroli napięcia linek i pasów napędowych znajdują zastosowanie m.in. w bramach rolowanych lub automatycznych bramach przemysłowych.

Wyłącznik pozostaje aktywny, dopóki naprężenie liny lub pasa jest prawidłowe. Jeśli nastąpi odciążenie, mające miejsce w razie rozciągnięcia lub wręcz zerwania pasa lub liny, wówczas wyłącznik przełącza się, wyłączając napęd bramy czy innego urządzenia.

Wyłączniki służące do kontroli napięcia linek i pasów napędowych są dostępne z zestykami  powolnym lub migowymi i mogą być na życzenie wyposażane w różne rodzaje dźwigni z rolką.

Lista produktów – Wyłączniki do kontroli napięcia linek i pasów napędowych

Przegląd serii – Wyłączniki do kontroli napięcia linek i pasów napędowych